Pracovní skupina pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR

Účel zřízení

Definování problémů a návrhů systémových změn k zajištění efektivního poskytování domácí péče v ČR

Datum zřízení

5. 6. 2018

Termíny jednání

Četnost jednání – dle potřeby

Poslední aktualizace

20. 03. 2020 13:03:06

Předseda

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Místopředseda

Mgr. Blanka Kavková zástupce odboru zdravotní péče MZ ČR

Mgr. Alice Strnadová, MBA ředitelka Odboru ONP, hlavní sestra ČR, zástupce odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZČR

Mgr. Pavlína Žílová ředitelka odboru regulace cen a úhrad, zástupce odboru regulace cen a úhrad MZ ČR

Tajemník

Mgr. Lenka Hladíková zástupce ONP MZ ČR

Členové

Mgr. Lucie Brožková KDP Sluníčko, zástupce Grémia manažerů agentur domácí péče

Zdeňka Faltýnková Česká asociace paraplegiků CZEPA

MUDr. Miluše Havlová lékařka pro smluvní a zdravotní politiku VZP, zástupce VZP ČR

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková NCO NZO

MUDr. Eva Kasalická zástupce Sdružení praktických lékařů ČLS JEP

Lucie Linkeová, BA vedoucí odboru nelůžkových služeb zdravotního úseku ČPZP, zástupce Svazu zdravotních pojišťoven

Alena Makarová vrchní sestra VFN, zástupce Asociace nemocnic ČR

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová zástupce Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Mgr. Petr Peiger zástupce odboru legislativy MZ ČR

Bc. Hana Pekárková zástupce Pracoviště ošetřovatelské péče Hradec Králové, s.r.o.

Ing. Jitka Reineltová Parent project,z.s, zástupce Pacientské rady MZ ČR

Bc. Jana Šnýdrová zástupce Asociace domácí péče ČR

Andrea Turková zástupce Pracoviště ošetřovatelské péče Hradec Králové, s.r.o.

MUDr. Jana Vocílková zástupce Sdružení ambulantních specialistů ČLS JEP

Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA zástupce České asociace sester

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace