Resortní koordinační skupina Ministerstva zdravotnictví ČR pro Evropskou unii

Účel zřízení

K zajištění povinností vyplývajících pro MZ z členství ČR v EU. Založení rezortní RKS ukládá usnesení vlády č.664/2014 o Statutu Výboru pro EU

Předmět činnosti

Příprava a koordinace pozic MZ s ostatními orgány státní správy tak, aby pozice prezentovaná v rámci orgánů EU, byla jednotná a řádně schválena nejen v rámci MZ, ale také s veškerými zainteresovanými orgány státní správy. MZ je zároveň členem RKS ostatních rezortů. V rámci RKS MZ funguje několik podskupin -aktuálně k evropskému semestru, brexitu a k přeshraniční zdravotní péči

Datum zřízení

13/2015

Termíny jednání

2× za rok

Poslední aktualizace

29. 01. 2020 11:27:29

Jednání RKS 1.6.2018

Jednání RKS 19.11.2018

Jednání RKS 29.5.2019

Jednání RKS 22.11.2019

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace