Pracovní skupina k rovným příležitostem pro ženy a muže

Účel zřízení

Pracovní skupina k rovným příležitostem pro ženy a muže (dále jen „PS“) byla ustavena k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 964 ze dne 20. 7. 2009 a usnesení vlády ČR č. 813 ze dne 12. 9. 2016. PS v novém složení byla zřízena služebním předpisem státního tajemníka č. 7/2019 ze dne 5. 2. 2019.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti PS je nastavení priorit resortu v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže, které budou zapracovány do vlastní resortní koncepce rovných příležitostí pro ženy a muže. PS se zaměřuje na identifikaci aktuálních problémů v oblasti rovných příležitostí, projednává návrhy na odstranění genderových nerovností a rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže, hledá možnosti jejich realizace a promítnutí do doporučených odborných postupů, event. příslušných právních předpisů. PS dále monitoruje průběh implementace resortní koncepce rovnosti žen a mužů, vyhodnocuje naplňování opatření, jež jsou ukládány resortu z každoročních akčních plánů pro rovnost žen a mužů (dříve tzv. Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů) a opatření vyplývajících ze Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

Datum zřízení

5. 2. 2019

Termíny jednání

Podle potřeby, nejméně však 2× ročně

Poslední aktualizace

12. 05. 2022 16:22:47

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace