Řídící výbor „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“

Útvar

-

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Řídícího výboru je dohled nad implementací Národní strategie Zdraví 2020, především nad implementací vybraných priorit akčních plánů a přípravou resortní strategie 2020 - 2030. Četnost jednání 2x ročně nebo dle potřeby

Datum zřízení

30. 5. 2018

Poslední aktualizace

02. 04. 2019 11:10:42

Předseda

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH náměstkyně ministra

Místopředseda

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Členové

Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda náměstek pro řízení sekce organizačních věcí státní služby – státní tajemník

doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Mgr. Eva Gottvaldová hlavní hygienik ČR

Mgr. Daniela Kobilková ředitelka odboru kanceláře ministra

JUDr. Radek Policar náměstek pro legislativu a právo

Ing. Helena Rögnerová náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění

Ing. Gabriela Štěpanyová tisková mluvčí

Mgr. Filip Vrubel náměstek ministra

Jednání Řídícího výboru dne 29. 10. 2018

Jednání Řídícího výboru dne 9. 10. 2018

Jednání Řídícího výboru dne 9. 7. 2018

Jednání Řídícího výboru dne 13. 12. 2018

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace