Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Účel zřízení

Stálý poradní a koordinační orgán MZ ČR ve vztahu k problematice úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Předmět činnosti

a) monitoruje praktickou aplikaci právní úpravy v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“); b) projednává návrhy na aktualizaci kategorizačního stromu ZP hrazených na poukaz; c) připravuje podklady pro novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění; d) vypracovává stanoviska k ohlášení nekategorizovaných ZP, kterým má být přiznána úhrada jen se souhlasem MZ ČR.

Datum zřízení

1. 1. 2019

Termíny jednání

zpravidla 4x ročně

Poslední aktualizace

06. 05. 2024 14:28:25

Tajemník

Mgr. Renata Slavíková Odbor léčiv a zdravotnických prostředků MZ ČR

Členové

Václav Antonín SČOO - zástupce člena

Ing. Jan Beneš SZP ČR

Ing. Denisa Ciprová VZP ČR

Mgr. Jan Civín UZS ČR

Ing. Šárka Dvořáková SVPZP

Zdeňka Faltýnková Pacientská rada ministra zdravotnictví

Mgr. Lubomír Francl OSZSP ČR - zástupce člena

Ing. Miloslav Franta SÚKL

Mgr. Jana Hnyková OSZSP ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA UZS ČR - zástupce člena

Mgr. Monika Hradecká CzechMed

Ing. Aleš Hrbek, MBA APZZP

PaedDr. Jana Kaufmanová VZP ČR

PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. ČLnK - zástupce člena

Petr Kotík AVDZP

Mgr. Václav Krása NRZP ČR

MUDr. Petr Krawczyk ČLS JEP

Ing. Pavel Krupička SZP ČR

MUDr. Ota Mach ČLK

Ing. Michal Maštalíř CzechMed - zástupce člena

Ing. Marek Mikulka SVPZP - zástupce člena

Mgr. Karolína Peštová SÚKL

Jana Petrenko Koalice pro zdraví

Mgr. Matěj Plachý MZ ČR

Bc. Vladan Princ APZZP - zástupce člena

Ing. Marie Ředinová Pacientská rada ministra zdravotnictví

Mgr. Hana Šnajdrová ČLnK

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. ČLS JEP

Ing. Jana Vykoukalová AVDZP - zástupce člena

Mgr. Jan Zahálka SČOO

Příkaz ministra 3/2020 - Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP

Metodika

Formuláře

Přehled výsledků jednání Komise

1. jednání Komise 14. 3. 2019

2. jednání Komise 15. 4. 2019

3. jednání Komise 27. 5. 2019

Podklady - nekategorizované 27. 5. 2019

4. jednání Komise 25. 6. 2019

5. jednání Komise 18. 9. 2019

6. jednání Komise 23. 1. 2020

7. jednání Komise 22. 4. 2020 (per rollam)

8. jednání Komise 15. 10. 2020 (per rollam)

9. jednání Komise 13. 7. 2021 (per rollam)

10. jednání Komise 13. 10. 2021

11. jednání Komise 30. 11. 2021 (per rollam)

12. jednání Komise 2. 11. 2022

13. jednání Komise 9. 3. 2023

Interpunkční novela - kategorizační strom ZP (per rollam)

14. jednání Komise 22. 6. 2023

15.jednání Komise 5. 10. 2023

16. jednání Komise 31. 1. 2024

Mammární epitézy (per rollam)

17. jednání Komise 24. 4. 2024

Odkazy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace