Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Účel zřízení

Stálý poradní a koordinační orgán MZ ČR ve vztahu k problematice úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Předmět činnosti

a) monitoruje praktickou aplikaci právní úpravy v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“); b) projednává návrhy na aktualizaci kategorizačního stromu ZP hrazených na poukaz; c) připravuje podklady pro novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění; d) vypracovává stanoviska k ohlášení nekategorizovaných ZP, kterým má být přiznána úhrada jen se souhlasem MZ ČR.

Datum zřízení

1. 1. 2019

Termíny jednání

zpravidla 4x ročně

Poslední aktualizace

17. 10. 2022 22:16:19

Místopředseda

Mgr. Jindřich Lauschmann MZČR, člen a zástupce předsedy

Tajemník
Členové

Václav Antonín SČOO, náhradník

Ing. Jan Beneš SZP ČR

Mgr. Jan Civín UZS

Ing. Šárka Dvořáková SVPZP

Zdeňka Faltýnková Pacientská rada

MUDr. Darek Foit, MBA SÚKL

Mgr. Lubomír Francl OSZSPČR, náhradník

Mgr. Jana Hnyková OSZSPČR

PharmDr. Vladimír Holub ČLnK, náhradník

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA UZS, náhradník

Mgr. Monika Hradecká ČADZP (CzechMed)

Ing. Aleš Hrbek, MBA APZZP

Petr Kotík AVDZP

Mgr. Václav Krása NRZP

MUDr. Petr Krawczyk ČLS JEP

Ing. Pavel Krupička SZP ČR

MUDr. Ota Mach ČLK

Ing. Michal Maštalíř ČADZP (CzechMed), náhradník

Ing. Marek Mikulka SVPZP, náhradník

Jana Petrenko Koalice pro zdraví

Bc. Vladan Princ APZZP, náhradník

Ing. Marie Ředinová Pacientská rada

Mgr. Irena Storová, MHA SÚKL

Mgr. Hana Šnajdrová ČLnK, náhradník

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. ČLS JEP

Ing. Jana Vykoukalová AVDZP, náhradník

Mgr. Jan Zahálka SČOO

Příkaz ministra 3/2020 - Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP

Metodika a formuláře k projednání v Komisi

Přehled výsledků jednání Komise

1. jednání Komise 14. 3. 2019

2. jednání Komise 15. 4. 2019

3. jednání Komise 27. 5. 2019

Podklady - nekategorizované 27. 5. 2019

4. jednání Komise 25. 6. 2019

5. jednání Komise 18. 9. 2019

6. jednání Komise 23. 1. 2020

7. jednání Komise 22. 4. 2020 (per rollam)

8. jednání Komise 15. 10. 2020 (per rollam)

9. jednání Komise 13. 7. 2021 (per rollam)

10. jednání Komise 13. 10. 2021

11. jednání Komise 30. 11. 2021 (per rollam)

12. jednání Komise 2. 11. 2022

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace