Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Účel zřízení

Stálý poradní a koordinační orgán MZ ČR ve vztahu k problematice úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Předmět činnosti

a) monitoruje praktickou aplikaci právní úpravy v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků (dále jen „ZP“); b) projednává návrhy na aktualizaci kategorizačního stromu ZP hrazených na poukaz; c) připravuje podklady pro novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění; d) vypracovává stanoviska k ohlášení nekategorizovaných ZP, kterým má být přiznána úhrada jen se souhlasem MZ ČR.

Datum zřízení

1. 1. 2019

Termíny jednání

zpravidla 4x ročně

Poslední aktualizace

01. 10. 2021 14:06:20

Místopředseda

Mgr. Jindřich Lauschmann MZČR, člen a zástupce předsedy

Tajemník
Členové

Václav Antonín SČOO, náhradník

Ing. Jan Beneš SZP ČR

Mgr. Jan Civín UZS

Ing. Šárka Dvořáková SVPZP

Zdeňka Faltýnková Pacientská rada

MUDr. Darek Foit, MBA SÚKL

Mgr. Lubomír Francl OSZSPČR, náhradník

Mgr. Jana Hnyková OSZSPČR

PharmDr. Vladimír Holub ČLnK

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA UZS, náhradník

Mgr. Monika Hradecká ČADZP (CzechMed)

Ing. Aleš Hrbek, MBA APZZP

Petr Kotík AVDZP

Mgr. Václav Krása NRZP, náhradník

MUDr. Petr Krawczyk ČLS JEP

Miroslava Krůdlová SVPZP, náhradník

Ing. Pavel Krupička SZP ČR

Ing. Michal Maštalíř ČADZP (CzechMed), náhradník

Jana Petrenko Koalice pro zdraví

Bc. Vladan Princ APZZP, náhradník

Ing. Zuzana Přikrylová VZP ČR

Mgr. Eliška Ritterová NRZP

Ing. Marie Ředinová Pacientská rada

Mgr. Irena Storová, MHA SÚKL

Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

Mgr. Hana Šnajdrová ČLnK, náhradník

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. ČLS JEP

MUDr. Pavel Vávra ČLK

Ing. Kristýna Vrbová VZP ČR, náhradník

Ing. Jana Vykoukalová AVDZP, náhradník

Mgr. Jan Zahálka SČOO

Příkaz ministra 3/2020, Statut a Jednací řád Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP

Jednání 14. 3. 2019

Jednání 15. 4. 2019

Metodika a formuláře k projednání v Komisi

Jednání 27. 5. 2019

Podklady - nekategorizované 27. 5. 2019

Jednání 25. 6. 2019

Jednání 18. 9. 2019

Přehled výsledků jednání Komise

Jednání 23. 1. 2020

Jednání duben 2020 (per rollam)

Jednání říjen 2020 (per rollam)

Jednání červenec 2021 - per rollam (další připravované jednání Komise, které se mělo konat dne 13. 10. 2021, bylo pro nezaslání žádných návrhů na změnu zrušeno a bude svoláno dle potřeby)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace