Komise pro výživu kojenců a malých dětí

Útvar

-

Předmět činnosti

1) Komise se zabývá výživou kojenců a malých dětí do 3 let věku, zejm. zvyšováním úrovně podpory kojení; eliminací faktorů, které kojení nabourávají (vč. predátorského marketingu náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení dětí); a zajištěním bezpečného používání náhrad mateřského mléka v případech, kdy je jejich používání nezbytné. Komise působí jako národní koordinační orgán pro kojení ve smyslu programu WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative (dále jen „BfHI“). 2) V oblasti své působnosti Komise zejména - dává ministru/ministryni zdravotnictví doporučení; - plánuje a koordinuje kroky k implementaci BfHI v České republice; - poskytuje metodickou podporu poskytovatelům zdravotnických služeb; - minimálně jednou ročně vyhodnocuje výstupy zdravotnických zařízení na národní úrovni z hlediska dodržování BfHI; - zpracovává svůj strategický plán na období nejméně 5 let; - zpracovává svůj roční plán práce; - zpracovává komunikační plán k propagaci BfHI v České republice; - plní další úkoly, kterými ji pověří předseda/předsedkyně Komise.

Datum zřízení

10. února 2023

Poslední aktualizace

20. 11. 2023 14:30:12

Předseda

Bc. Josef Pavlovic náměstek ministra zdravotnictví

Členové

PhDr. Ivan Duškov VZP ČR

Mgr. Radek Holomčík MZe

Mgr. Lucie Hradecká Úřad vlády ČR

Mgr. BcA. Kristýna Hrdličková NUDZ

Mgr. Vlasta Jirásková nezávislá expertka

Mgr. Jitka Jírová ÚZIS ČR

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Mgr. Pavel Koczó MPO

Ivana Königsmarková Unie porodních asistentek, z.s.

Ing. Andrea Kredbová SpoKojení, z. s.

MUDr. Eva Kudlová, CSc. hygienička, nezávislá expertka

Mgr. Kateřina Linková MPSV

MUDr. Lenka Luhanová SZÚ

MUDr. Barbora Macková, MHA SZÚ

MUDr. Iveta Matějovská, CSc. MZ CAU

Mgr. Milada Menšíková MZ OZP

Bc. Jana Němečková Česká asociace dul, z. s.

Mgr. Markéta Pavlíková

Ing. Zdeňka Pešková MZ OLZP

MUDr. Ludmila Plšková Svaz zdravotních pojišťoven ČR, z. s.

Mgr. Andrea Poloková Mamila, o. z.

Mgr. Jana Romanová Česká asociace sester

MUDr. Eliška Selinger WHO

Ing. Silvie Slavíková MZ OVZ

Jan Šturma WHO

Michaela Topinková Přirozené kojení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace